متن ترانه ضد حال از محمد فرهمند متن ترانه ضد حال از محمد فرهمند

متن ترانه ضد حال از محمد فرهمند

حال میده تو دنیا
یکی پای تو بمونه
حال میده توچشمات
حرف دلتو بخونه
یکی باشه که قدرتو بدونه
حال میده عاشقت بمونه
دل با تو چه حالی میشه
داره حال با حالی میشه
نباشی تو دلم خالی میشه
وای چه ضد حالی میشه
دل با تو چه حالی میشه
داره حال با حالی میشه
نباشی تو دلم خالی میشه
وای چه ضد حالی میشه
حس خوبی دارم اسمتو میارم
قد یه عالم بت علاقه دارم
باتو من دیگه چیزی کم ندارم
همه زندگیمو به پات میذارم
باتو من دیگه چیزی کم ندارم
همه زندگیمو به پات میذارم
دل با تو چه حالی میشه
داره حال با حالی میشه
نباشی تو دلم خالی میشه
وای چه ضد حالی میشه
دل با تو چه حالی میشه
داره حال با حالی میشه
نباشی تو دلم خالی میشه
وای چه ضد حالی میشه