متن ترانه گله از محمد جمالی متن ترانه گله از محمد جمالی

متن ترانه گله از محمد جمالی

همیشه قبل اومدن پیشت
نمیدونم چرا دلم هول میشه
میرمو اون لباسیو میپوشم
اونی که لباس تو ست میشه
زندگی مثل فیلمه
منو هم نقس اصلی
همه شدن رو ما قفلم
بهم بس که وصلیم
وسط کلی چشم بد
کلی حس منفی
تو خونه غم رو تو قلب من کردی تخریب