متن ترانه شهر بازی از محمد ستایش متن ترانه شهر بازی از محمد ستایش

متن ترانه شهر بازی از محمد ستایش

هرچی خاطره بود تو سرم
الان دارم همشو آتیش میزنم
فک نمیکردی یه روزی برم
ببین الان دارم قیدتو میزنم
یه مودی ردی ساختی ازم
دیگه نمیتونم اعتماد کنم
یه جنگ عجیبه بین مغزو قلب
ببین دارم میجنگم حتی با خودم
دلتو مثه یه شهر بازیه
با همه بودن واست عادیه
برو هیچوقت سمت من نیا
بلیطط سوخت واسه ما دیگه
یادم میره تورو به زودی
دیگه مهم نیس بودی نبودی
دیگه مهم نیس کجایی الان
اخه واسه من دیگه داره چه سودی
نه تو آدمش نبودی فقط مونده بودی مجبور
آدما یهو عوض میشن
آدما قشنگن فقط از دور