متن ترانه آدمک از محسن عیار متن ترانه آدمک از محسن عیار

متن ترانه آدمک از محسن عیار

سرتو برگردون ببین
من من قبل نیستم
مگه تو روت میشه بگی
هرچی که بشه پات وایمیستم اینجوری نبود رفتارت با من
سرد میشه چه زوداخلاقت با قبل
فرق میکنه خب حرفاتم باهم
کاشکی بودی جای من
می فهمیدی چقدر حرف دارم
من یکی مثل تو کم دارم
آخه چی فکر کردی دربارم
من که همیشه بت حق دادم
خودم آدمک قصت میشم
اتفاقی قسمت میشم
از هر جایی که رد میشم
میبینمت
بیا باز دوباره برگرد پیشم
برنگردی بدتر میشم
تو فقط گل منی یه وقت نچیننت
دیگه نمیشه بدتر از این
این روزامو بندازم گردن کی
اصلا بوده بحث سرِ چی
چرا موندی تو شدی معطل چی
برو که نمیخوام اینجوری باشی
ببر با خودت تو هرچی که داشتی
هیچ راهی که برام نذاشتی
بعد تو همه زندگیم پاشید
خودم آدمک قصت میشم
اتفاقی قسمت میشم
از هر جایی که رد میشم
میبینمت
بیا باز دوباره برگرد پیشم
برنگردی بدتر میشم
تو فقط گل منی یه وقت نچینَنِت