متن ترانه قایق از محسن اسکندری متن ترانه قایق از محسن اسکندری

متن ترانه قایق از محسن اسکندری

یه عمری عاشق کسی بودم که عاشق نبود
تو بیداری تو خواب مردم واسه تو و تو یادت رفت زود
بعد تو زندم ولی زندگی نکردم این حال منه
از تو فقط این حال بد مال منه
من پشت هر کسی دراومدم زخم زد رفت
اما تو کاری کردی که بره یادم سخت
درد اینه به من عاشق میگفتی سربار
این من که دستتو گرفتم هر جا هر بار
چقدر عوض شدی از وقتی فهمیدی عاشقم
خوبم به ظاهر و شکسته از تو قایقم
من پشت هر کسی دراومدم زخم زد رفت
اما تو کاری کردی که بره یادم سخت
درد اینه به من عاشق میگفتی سربار
این من که دستتو گرفتم هر جا هر بار