متن ترانه بی تو از محسن حسینی ادیب متن ترانه بی تو از محسن حسینی ادیب

متن ترانه بی تو از محسن حسینی ادیب

دنیا به کامه وقتی تو نباشی
می خوام نباشه لحظه ای نباشی
تنهای تنها
منم و یه سیگار
دست از سرم بر ندار
تو می دونی چشای قشنگ تو
همه دنیامن
نگیری دنیارو از این عاشق
این کارو نکن با من
من بدون تو
توی پیاده رو
جون من به تو
بنده نگو برو
من کنار تو
آدم رو به جلو
از پیشم نرو