متن ترانه قلب من از محسن محمد هاشم متن ترانه قلب من از محسن محمد هاشم

متن ترانه قلب من از محسن محمد هاشم

ستاره شب من چراغ روشن من
گرمای خونه ی من تویی تو
نفسم به نفسات وصله زندگی م باهات
قلب من تویی تو
نمی تونم بگذرونم بدون تو
آره نمی گذره صبح نمی شه شبای من بدون تو
نمی تونم از تو دل بکنم
تویی همه وجود و تنم
تویی همه دلخوشی من
دلیل زنده بودنم
رنگ این خونه تویی، پرشده از عطر تو
بی تو این خونه رو نمی خوام
صبح می شه خیره نگاهم
می پیچه تو گوش صدات
می سازی همه روز برام
گوشه گوشه ی این خونه خوب می مونه
آره می مونه خنده هات یادم
نباشی خونه می شه ویرونه
نمی تونم از تو دل بکنم
تویی همه وجود و تنم
تویی همه دلخوشی من
دلیل زنده بودنم