متن ترانه تنهایی از محسن محمد هاشم متن ترانه تنهایی از محسن محمد هاشم

متن ترانه تنهایی از محسن محمد هاشم

دست هر کس گرفتم تا بیاد همراه من شه
ولی خوب نمی دونستم رفیق نیمه راه شه
حالا من موندم این راه راه تنهایی قشنگه
تنهایی طی می کنم چون رنگ تنهایی یه رنگه
میزنم به جاده اما فکر نکن نباشی پیشم
تو همونی که به همه گفتی منم همراه همیشگی شم
مثل تک درخت تنها شاخه هاش تو آسمونه
میکشم قد می رم بالا اونجایی که آرزومه
حالا تو بشین نگاه کن تنهایی تا کجا رفتم
آره تنهایی قشنگه من باید تنها می رفتم
میزنم به جاده اما فکر نکن نباشی پیشم
تو همونی که به همه گفتی منم همراه همیشگی شم