متن ترانه آذربایجانیم از مجتبی مندالو متن ترانه آذربایجانیم از مجتبی مندالو

متن ترانه آذربایجانیم از مجتبی مندالو

دوغوم دیاریم ، آذربایجانیم
دیلیمده سوزوم ، داماریمدا قانیم
عالمده فخریم ، شهرتیم سن شانیم
سن یاشا یاشا آذربایجانیم
سن جان ایسته سن ، وئره رم جانیم
آی منیم گوزل آذربایجانیم
آی جانیم ، یاشا یاشا منیم آذربایجانیم
آی جانیم ، یاشا یاشا منیم آذربایجانیم
قربان دیر سنه ، گورو بیرجانیم
ایگیدلر یوردو ، شانلی عنوانیم
باشیمین تاجی ، سن سن سلطانیم
سن یاشا یاشا آذربایجانیم