متن ترانه دردونه از مرتضی سرمدی متن ترانه دردونه از مرتضی سرمدی

متن ترانه دردونه از مرتضی سرمدی

بی شیله پیله اومدم     گیر دادم به قلبت
هر چی بگی رو جفت چشام   نه نمیگم رو حرفت
قند تو دلم آب میشه   وقتی ک برام میخندی
کیف میکنم وقتی چشاتو    رو همه میبندی
یه ماه دارم چه ماهی   مثلت تو آسمون نیست
میکشونی به سمتت   من و با چشمک ریز
کنار تو صد ساله میشم  عشق دور دونم
یه جوری برات دلبری کنم  بشی دیوونم
از جلو چشم نری یه وقت
آرزومه بریم زیر یه سقف
دورتو بگردم  شب و روز
مزه مزه کنم اون نگاتو
هر چی که دارمم براتو
شب بیای و نری تا  بشه روز