متن ترانه حرمت عشق از مرتضی سرمدی متن ترانه حرمت عشق از مرتضی سرمدی

متن ترانه حرمت عشق از مرتضی سرمدی

دلتنگم اما هیچوقت آویزون کسی نیستم
میدونی، عشق ب حرمتِ خواسته شدنه ک محترمِ
وگرنه گدایی محبت از دلای بخیل ،عینِ مُردنه
من ساده نیستم
فقط مک مثِ خیلیا نقشه نمیکشم
واسه آدمای زندگیم ک ازشون سودی ببرم
من فقط میخواستم حالِ دلمون خوب باشه کنار هم
اینارو نزار مای سادگیم
هر از گاهی آدما ازم میپرسن :
تو چرا این مدلی...؟؟!! چته تو...؟؟!!
میدونی بهشون چی میگم...؟
میگم ک : تو قلبم یکیو پنهان کردم ک شنیدنه صداش
طرز نگاکردنش : حتی راه رفتنش رو خیلی دوسدارم
شاید خودش ندونه ها...!!!
ولی شیرین ترین میوه ی ممنوعه ی جهانِ منه
دوستدارم... خیلی قشنگ دوستدارم.