متن ترانه جوانه از مرتضی توکلی چالسپاری متن ترانه جوانه از مرتضی توکلی چالسپاری

متن ترانه جوانه از مرتضی توکلی چالسپاری

جوانه میزند درد جدیدی
خزان جای بهاررا آفریدی
درمونم توده ی بدخیم و حسرت
تو مرگ ارزوهامو ندیدی
تو رفتنی رفتنت کولاک کرده
نشسته روی موهایم سفیدی
تورا من جلد عشقم کرده بودم
ولی تو آخر از بامم پریدی
به تقدیر سراسر غم بگو که
خدا قوت به اهدافت رسیدی
تو رفتنی رفتنت کولاک کرده
نشسته روی موهایم سفیدی
تورا من جلد عشقم کرده بودم
ولی آخر تو از بامم پریدی