متن ترانه نشد از مصطفی حسام متن ترانه نشد از مصطفی حسام

متن ترانه نشد از مصطفی حسام

امتحانش کن ولی بدون اینو من از تو دیوونه ترم
بذاری تنها منو میتونم دیگه حتی اسمتم نبرم
برام فرقی نداره که الان خوبی یا بد
مگه مهم بوده برات تاحالا حال من
من عاشق کی بودم باید بگم الان ای وای من
هرچی میخواستم تو زندگیم نشد توام روش
هرچی حسه توی قلبم رو تو کردی خاموش
چیزایی من شنیدم که بدهکارم بهت انگار
دیگه دور و برت نمیشه من پیدام
هرچی میخواستم تو زندگیم نشد توام روش
هرچی حسه توی قلبم رو تو کردی خاموش
چیزایی من شنیدم که بدهکارم بهت انگار
دیگه دور و برت نمیشه من پیدام
میدونی چه حسیه اینکه بدونم من فقط وقتتو میگرفتم
کاش یچی منو برمیگردون عقب نمیشه که حیف نه
شده یه خاطره دوتایی داشته باشیم ما زیر بارون
تموم شدش همه چی خیلی آروم آروم آروم
هرچی میخواستم تو زندگیم نشد توام روش
هرچی حسه توی قلبم رو تو کردی خاموش
چیزایی من شنیدم که بدهکارم بهت انگار
دیگه دور و برت نمیشه من پیدام
هرچی میخواستم تو زندگیم نشد توام روش
هرچی حسه توی قلبم رو تو کردی خاموش
چیزایی من شنیدم که بدهکارم بهت انگار
دیگه دور و برت نمیشه من پیدام