متن ترانه آبادان از ندیم متن ترانه آبادان از ندیم

متن ترانه آبادان از ندیم

خدایا صبر و آرامش
واسه این شهر غم دیده
که تا چشماشو وا کرده
فقط جنگ و ستم دیده
خدایا صبر و آرامش
برای قلب اون مادر
که بچه ش داره جون میده
به زیر خون و خاکستر
تو زیر آوار
منم عزادار
عزیز تر از جون
خدانگهدار
خدانگهدار
خدانگهدار
همه کسم رفت
این منه جون سخت
با قلب لرزون
با یه دل ِ خون
دارم میدم جون
تو زیر آوار
منم عزادار
عزیز تر از جون
خدانگهدار
خدانگهدار
خدانگهدار
همه کسم رفت
این منه جون سخت
با قلب لرزون
با یه دل ِ خون
دارم میدم جون