متن ترانه همسفر (گیتار ورژن) از ناصر پورکرم متن ترانه همسفر (گیتار ورژن) از ناصر پورکرم

متن ترانه همسفر (گیتار ورژن) از ناصر پورکرم

اگه عاشق شده قلبم تو خودت باعثشی
حاضرم تنها بمونم ولی تو تنها نشی
دوباره زدم به جاده دل من زد به سرش
گفتم هر جایی که میری دل و بردار ببرش
آروم آروم آروم زدم زیر نم بارون قدم
من که از تو داغون ترم وای دل تنگم