متن ترانه قلب تنها از نیما مظفری متن ترانه قلب تنها از نیما مظفری

متن ترانه قلب تنها از نیما مظفری

چاره ای جز اینکه من از عشق تو برگردم نبود
بی تو موندن بی تو مردن انتخاب من نبود
بغض شد همدم من تو شبای تلخ بی تو بودن
اشک شد قسمت من از اون دوتا چشمای روشن
من واسه هرچی که سر تو اومد واسه تموم روزای بد
ازت میخام که ببخشی قلب تنهای گناهکار منو
من واسه غمی که داری تو چشات خاطراتی که مونده برات
ازت میخام ببخشی و ببینی تلخی روزگار منو
زندگی بی تو شبیه زندگی کردن نبود
دیدن تو با غریبه در توان من نبود
بغض شد همدم من تو شبای تلخ بی تو بودن
اشک شد قسمت من از اون دوتا چشمای روشن
من واسه هرچی که سر تو اومد واسه تموم روزای بد
ازت میخام که ببخشی قلب تنهای گناهکار منو
من واسه غمی که داری تو چشات خاطراتی که مونده برات
ازت میخام ببخشی و ببینی تلخی روزگار منو