متن ترانه عروس دریایی از نیما نوازی متن ترانه عروس دریایی از نیما نوازی

متن ترانه عروس دریایی از نیما نوازی

دلم واست ضعف میره دم به دیقه
شبی که تو باشی واسم شب عیده
نمیخوام دور باشی حتی یه دیقه
دلم میگه برو مغز میگه عیبه
با توام ای عروس دریایی
میشه بیایی و من و دریابی
تو یه مسکن واسه دردامی
بیا بازم کن منو همراهی
بیا واست دود کنم من اسپند
همه میخوام تورو بدن با من نسبت
شاید دوری تو باشه از رو قسمت
ولی دوریت داره میده من و حرص بد
با توام ای عروس دریایی
میشه بیایی و من و دریابی
تو یه مسکن واسه دردامی
بیا بازم کن منو همراهی