متن ترانه اشک از نیام متن ترانه اشک از نیام

متن ترانه اشک از نیام

وقتی که شبها
لب دریا
بدون تو
حسی ندارم به فردا
اونروزا
با تو قشنگ بود
راهمو گم کردم
شبامو با گریه صبح کردم
اشک یعنی هزارتا درد
دلگیریه روزای سرد
جنگیدمو نشد
رفتن تو منو دیوونه کرد
اشک یعنی بعد سیاهی
لب ساحل یه جای خالی
خیره به دریا
دلیل گریه هاتو نداری
کجا باشم مهم نیست
با یادتو هنوز زندم
تنهایی ادامه داره
رو حرفات حساب کرده بودم
منو شب و بارون چقدر تنها
به برگشت امیدی نیست
رها کردم افکار خوبو
چون که برام فکر جدیدی نیست
اشک یعنی هزارتا درد
دلگیریه روزای سرد
جنگیدمو نشد
رفتن تو منو دیوونه کرد
اشک یعنی بعد سیاهی
لب ساحل یه جای خالی
خیره به دریا
دلیل گریه هاتو نداری