متن ترانه آواره ی شبها از نیام متن ترانه آواره ی شبها از نیام

متن ترانه آواره ی شبها از نیام

ندونستی که من از تو چی میخوام
رفتی و الانم که تنهای تنهام
نیستی و حتی براتم که مهم نیست
چجوری شد که من بیخواب شبهام
به حرفای قشنگ تو چرا دل بستمو
چشامورو بدیهات می بستمو
دلت با من نبود پنهون میکردی
نفهمیدی چراقلب ضعیفو خستمو
کاشکی اشکامو پاک نمیکردی
هواییم نمیکردی
من دیوونه رو
آواره ی شبا نمیکردی
دستمو کشیدم
که تو دستامو نگیری
میترسم که یه وقت
نقطه ضعفمو ببینی