متن ترانه جمال جمالو 2 از امید جهان متن ترانه جمال جمالو 2 از امید جهان

متن ترانه جمال جمالو 2 از امید جهان

آهای سیاه زنگی دلمو نکن خون
وای تو رفتی سفر شدم چو مجنون
وایی سیاه زنگی دلمو نکن خون
وای تو رفتی سفر شدم چو مجنون
حالا جمال جمالو جمالو جمالو
بدو جمال جمالو جمالو جمالو بدو
دل بیقرارم رو نلرزون تو نلرزون
منو به دنبالت نچرخون نچرخون
جمال جمالو جمالو جمالو بدو
جمال جمالو جمالو جمالو بدو
آهای سیاه زنگی دلمو نکن خون
وای تو رفتی سفر شدم چو مجنون
وای سیاه زنگی دلمو نکن خون
وای تو رفتی سفر شدم چو مجنون
جمال جمالو جمالو جمالو بدو
جمال جمالو جمالو جمالو بدو
دل بیقرارم رو نلرزون تو نلرزون
منو به دنبالت نچرخون نچرخون
جمال جمالو جمالو جمالو بدو
جمال جمالو جمالو جمالو بدو