متن ترانه نوستالژی از امید نسیمیان متن ترانه نوستالژی از امید نسیمیان

متن ترانه نوستالژی از امید نسیمیان

آسمون به اون گپی گوشش نوشته
هر کی یارش خوشگله
جاش تو بهشته
هرکی یارش خوشگله
جاش تو بهشته
آسمون به اون گپی گوشش نوشته
هر کی یارش خوشگله
جاش تو بهشته
هرکی یارش خوشگله
آی شیرین جونم وای شیرین عمرم
گر بخوای بوسم ندی به زور می ستونم
بلال بلالم سی خودت لیلی
کردی کبابم سی خودت لیلی
عقرب زلف کجت باقمر قرینه
تا قمر در عقرب حال ما چنین
عقرب زلف کجت باقمر قرینه
تا قمر در عقرب حال ما چنین
کیه کیه در میزنه
کیه کیه در میزنه
کیه کیه در میزنه من دلم می لرزه وای
در رو با لنگر میزنه
در رو با لنگر میزنه من دلم می لرزه وای
کیه کیه در میزنه من دلم می لرزه وای
در رو با لنگر میزنه
در رو با لنگر میزنه من دلم می لرزه وای
ای دل بلایی دلبربالا بلایی دلبر
ای دل بلایی دلبر بالابلایی دلبر
درخت بید بودم در کنج بیشه دلبر
تراشیدن موره با ضرب تیشه دلبر
تراشیدن موره قلیون بسازن دلبر
که آتیش بر سرم باشه همیشه دلبر
ای دل بلایی دلبربالا بلایی دلبر
در انتظارم کی از در درآیی دلبر