متن ترانه جاذبه از امید امیدی متن ترانه جاذبه از امید امیدی

متن ترانه جاذبه از امید امیدی

کل شبو تا خود صبح میگردم دور تو
کم باشی نمیشه میخوام همه قلبتو
بهت دارم من یه حس عجیبی
مرسی که عوض نمیشی همینی
چفت منه تنت اون عطر پیرهنت
هواتو من دارم نباشه تو غمت
زیبایی چشمات قشنگه خنده هات
دیوونه خمیشم با خماری صدات
چی دیدی برام قشنگ خنده هات
هنوز میکشه سمت تو جاذبه چشمات
وقتی صدام میکنی تو اصلا یه حالیم
اقیانوس قلب منی نباشی خالیم
چی دیدی برام قشنگ خنده هات
هنوز میکشه سمت تو جاذبه چشمات
وقتی صدام میکنی تو اصلا یه حالیم
اقیانوس قلب منی نباشی خالیم