متن ترانه صدا بزن اسم منو از پرویز خوش رزم متن ترانه صدا بزن اسم منو از پرویز خوش رزم

متن ترانه صدا بزن اسم منو از پرویز خوش رزم

صدا بزن اسم منو منو به رویا برسون
روی لبات منو بکار تا گل کنم تو اسمون
کنار من نفس بکش خونه رو پر کن از صدات
طلوع زندگی من بزار غروب کنم برات
چشای تو رنگ شب رنگ قشنگ نور ماه
صدا بزن اسم منو حتی شده به اشتباه
چشای تو رنگ شبه رنگ قشنگ نور ماه
صدا بزن اسم منو حتی شده به اشتباه
اصابت دستای تو تا دست سرد یخ زدم
یعنی همین جنون عشق که حسشو خوب بلدم
لبا لب از عشق توام وجودم از تو پر شده
قلب من از داشتن تو بدجوری از خود بی خوده
چشای تو رنگ شبه رنگ قشنگ نور ماه
صدا بزن اسم منو حتی شده به اشتباه
چشای تو رنگ شبه رنگ قشنگ نور ماه
صدا بزن اسم منو حتی شده به اشتباه