متن ترانه شهر بی خورشید از پرویز خوش رزم متن ترانه شهر بی خورشید از پرویز خوش رزم

متن ترانه شهر بی خورشید از پرویز خوش رزم

بوسیدن تو یعنی خوندن شعر خیام
کنار تو دوتا بال دارم روی شونه هام
منو با موی سفید ببر به هفت سالگی
نگفته هاتو جز من میخوای پیش کی بگی
دکمه ی پیراهنت کلید باغ سیبه
هوای خسته از این ادمای غریبه
در و بهشت رو باز کن تو دل این جهنم
خاموش کن اتیشارو با یه بارون نم نم
بی تو ناامید میشم ابری که بارید میشم
به خودم تبعید میشم شهر بی خورشید میشم
بگو میمونی کنارم حق حق خاموش میشم
گریه زیر دوش میشم حسرت آغوش میشم
زهر نوشا نوش میشم بی تو فردایی ندارم