متن ترانه خط و نشون از پیام فرهان متن ترانه خط و نشون از پیام فرهان

متن ترانه خط و نشون از پیام فرهان

دلمو بردی پس نمیاری
میدونی و به روت نمیاری
میخوامت دلی، ولی انگار
دوس داری همش بازی دراری
میکشی خط و نشون واسه قلبم
چشات بدجوری عاشقم کردن
همش از تو میخوام بگم هر جا
دیوونم آخه، رد داده قلبم
میکشی خط و نشون واسه قلبم
چشات بدجوری عاشقم کردن
همش از تو میخوام بگم هر جا
دیوونم آخه، رد داده قلبم
نفسم میگیره اگه حتی
یه روزم نباشی تو کنارم
آخه اینجوری دلبری کردن
میبره همه هوش و حواسم
میکشی خط و نشون واسه قلبم
چشات بدجوری عاشقم کردن
همش از تو میخوام بگم هر جا
دیوونم آخه، رد داده قلبم
میکشی خط و نشون واسه قلبم
چشات بدجوری عاشقم کردن
همش از تو میخوام بگم هر جا
دیوونم آخه، رد داده قلبم