متن ترانه دل اسیره از پیام قلی اف متن ترانه دل اسیره از پیام قلی اف

متن ترانه دل اسیره از پیام قلی اف

میدونی دل اسیره اسیره تا بمیره
میدونی بدون تو دلم آروم نگیره
میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو
بسی بیهوده جوید رهی بیهوده پوید
به من بگو بی وفا حالا یار که هستی
خران عمرم رسید نوبهار که هستی
میخوام برم دور دورا دلم طاقت نداره
دست غم تو داره روزا رو میشماره