متن ترانه قطره از پدرام شانه ساز متن ترانه قطره از پدرام شانه ساز

متن ترانه قطره از پدرام شانه ساز

قطره میشم که ببارونن منو
ابرای تیره رو گونه های تو
بچکم سر بخورم رو صورتت
تا بیفتم روی شونه های تو
چی میشه قطره تا آخر عمر
با یه ادم خاص مثل تو یار بشه
با تو زندگیشو به پایان ببره
باتو خابش ببره بیدار بشه
من دلم میخاد تو دستات موم بشم
مثل آدما یه بار حروم بشم
من دلم میخاد که عاشقم کنی
باتو هی شروع بشم تموم بشم
زیر بارون با تو همقدم چی میشه قطره تا آخر عمر
با یه ادم خاص مثل تو یار بشه
با تو زندگیشو به پایان ببره
باتو خابش ببره بیدار بشهبشم
تو پر از من بشی و ازتو کم بشم
چیکه چیکه روی کفشات بشینم
قطره قطره تو وجودت نم بشم