متن ترانه بوم بوم صدای قلبم از پیوند متن ترانه بوم بوم صدای قلبم از پیوند

متن ترانه بوم بوم صدای قلبم از پیوند

فکر نکنی دوری یادت میشه فراموش
با عطر خیالت دل میشه مست و مدهوش
یادش بخیر انگار همین دیروز بود عشقم
با یه بوسه گفتی بمون تو سرنوشتم
میخوامت تاپای جون همرام بمون
بکش این قصه رو تا مرز جنون
بکش به آتیش همه لحظه هامو
از راه دور بگیر تو بوسه هامو
بوم بوم صدای قلبم
میگه بهت که هردم
مثل من یادم باش دورت بگردم
تیک تیک صدای ساعت
میگه وقتشه راحت
بگذرونی باقی عمرتو باش تا قیامت
دوری یو حس میکنمت کنارم
مگه چی میخواد از دنیا یه آدم
یه قلب عاشق و شور نگاهی
که میندازه هر ثانیه خوشبختی مو به یادم
حرفای عاشقونه قهرای بی بهونه
اینا همه بخاطر عشقه با عشق دل تا ابد جوونه
بوم بوم صدای قلبم
میگه بهت که هردم
مثل من یادم باش دورت بگردم
تیک تیک صدای ساعت
میگه وقتشه راحت
بگذرونی باقی عمرتو باش تا قیامت