متن ترانه واقعی ترین از پوریا احمدی متن ترانه واقعی ترین از پوریا احمدی

متن ترانه واقعی ترین از پوریا احمدی

میکنم از سر صبح تورو نگاه منِ خل
میارم گل برا تو هرچی بیارم کمه خوب
رفیق تنهاییام نبینم تنها شیا
بغلم جای توعه بیا عشقم تو بیا
واقعی ترینیمی رفیقتم رفیقمی
هرجا باشی پشتتم چه خوبه هستی پیشمی
باشی خوبم ، نباشی بد
جز تو همه چی حاشیست
تو همه قلب منی خوب
از تو همیشه راضیم
خوبو تَبم با توعه
روزو شبم با توعه
عشقتو دریاست ولی خب
توی قلبم جا شده