متن ترانه شب که میشه از پوریا زارعی متن ترانه شب که میشه از پوریا زارعی

متن ترانه شب که میشه از پوریا زارعی

بگوشم رسیده تو دیگه دوسم نداری
بعد این همه ناامیدی بعداین همه بیقراری
به جونه تو سخت دوری هرکاری کردم نموندی
برگرد واسم همونی کاش بیای پیش هم بمونیم
تکراری نمیشه این لحظه ها
باید بره عشق ما تو قصه ها
چه کارایی کردیم اشتباه
ولی تو خوب باشو سر به راه
بگو شب که میشه چطوری خوابت میگیره
من که تا صبح بیدارم توی فکر و خیالم
دلت تنگ که میشه چطوری یادت نمیره
من که روز و شب ندارم تویی دارو ندارم
آیندمو میدیدم کنارت هرجاام باشم
بازم دلم میخوادت
جز منه دیونه اخه کی میاد بهت
ارزومه فقط یه بار بیام به خوابت
شمارت هنوز توی گوشیم یه قلبه
دو ساعته نیستی ولی انگار یه قرنه
میشه گوش بدی بهم فقط یه لحظه
جوری میخوامت من تورو اصلا نگم بهت