متن ترانه بی معرفت از پوریا کریمی متن ترانه بی معرفت از پوریا کریمی

متن ترانه بی معرفت از پوریا کریمی

اونى كه ميگفت كنارم هيچ چيزى كم نداره
همچى داره ولى ميگه داره كم مياره
درداى زيادى داشتم توى زندگيم ولى
دردى كه از خودى خوردن داره هيچى نداره
اگه حرف تلخى حالا ميشنوى رو اين لباست
واسه اينه آرزوم بود با تو باشمو خلاص
منو نشناختى تورو يه جورى دوست دارم كه
حتى نفرين منم براى تو فقط دعاست
بى معرفت موندم پاى تو غم موند فقط هيجا
بد نميگم من ازت عاشقتم حتى به غلط
اهاى بى معرفت موندم پاى تو غم موند فقط هيجا
بد نميگم من ازت عاشقتم حتى به غلط
كاش ميشد تورو دم خونه بازم سوار كنم
عشق تو زندونه من دوست ندارم فرار كنم
نميدونم چجورى اينجورى دل سنگ شدى
نميدونم كه با دل تنگ شدن چيكار كنم
بى معرفت موندم پاى تو غم موند فقط هيجا
بد نميگم من ازت عاشقتم حتى به غلط
اهاى بى معرفت موندم پاى تو غم موند فقط هيجا
بد نميگم من ازت عاشقتم حتى به غلط