متن ترانه دار و ندار از پوريا زينعلى و دایناتونیک متن ترانه دار و ندار از پوريا زينعلى و دایناتونیک

متن ترانه دار و ندار از پوريا زينعلى و دایناتونیک

توخيالم تورو دارم كنارم
تو خيالم تو شدى دارو ندارم
ندونستم كه تو هم نامهربونى
ندونستم كه تو هم قدرم ندونى
مگه با تو چه كردم
كه دلم را شكستى
عشق مرا نديدى
دل به غريبه بستى(٢)
اى كه بر جانم آرام تو بودى
اى كه در دل به خدا يار تو بودى
مينويسم عاشقم عاشق رويت
آرى از دل نرود رنگ و بويت
مگه با تو چه كردم
كه دلم را شكستى
عشق مرا نديدى
دل به غريبه بستى(٢)