متن ترانه خانوم خانومی از پویا ملک متن ترانه خانوم خانومی از پویا ملک

متن ترانه خانوم خانومی از پویا ملک

خرمایی رنگه چشاش
صدای گرمه نفساش
آرامش من که براش
جونمو میدم دو دستی
میخام بمونی واسه دله من ،مخاطب‌خاص‌دله من
تکی تویی یاس دله من ،آره خوده تو هستی
تو دلم خونه میکنی ،داری منو دیوونه میکنی
ضعف دلمو میدونی،بازم هی پیشم موهاتو شونه میکنی
تو دلم خونه میکنی،داری منو دیوونه میکنی
ضعف دلمو میدونی،بازم هی پیشم موهاتو شونه میکنی
داری منو دیوونه میکنی
خانوم خانومی خانومی تو ،نمیخام دنیارو بی تو
خوشم میاد که مثل خودم خیلی رک و بی تعارفی تو
خانوم خانومی خانومی تو ،نمیخام دنیارو بی تو
خوشم میاد که مثل خودم خیلی رک و بی تعارفی تو
تو دلم خونه میکنی،داری منو دیوونه میکنی
ضعف دلمو میدونی،بازم هی پیشم موهاتو شونه میکنی
تو دلم خونه میکنی داری منو دیوونه می‌کنی
ضعف دلمو میدونی بازم هی پیشم موهاتو شونه میکنی
داری منو دیوونه میکنی