متن ترانه تمنا از رحمان رضایی متن ترانه تمنا از رحمان رضایی

متن ترانه تمنا از رحمان رضایی

ای گل شب بو
ای سروسامان
دلم لک زده است با تو روم به زیر باران
صدای پایت
به روی برگها
هنوزم دل من را میبرد به سایه ساران
من به تمنای تووووووووو
تو به تمنای منننننننننننننن
هرطرفی رو کننننننننننننم
آیی تو باز سوی منننننننن
ای گل من ای گل من کجایی