متن ترانه مخاطب خاص از گروه راشن متن ترانه مخاطب خاص از گروه راشن

متن ترانه مخاطب خاص از گروه راشن

بیا بشین تو پای حرفای دل مجنونم
بیا بشین تا بهت بگم بی تو نمیشه نمی تونم
بدون تو اخه آسمون دلم بی ستارس
واسه همه از سنگه واسه تو بی ارادست
من دل خوشیم‌بودنته بمونی برام‌همیشه
بدون تو یچی کمه بی چشای تو نمیشه
قسم‌به من قسم بمون قسم به جون هردومون
عاشقی کن کنار من قشنگه ته قسمون
تو نبض احساس منی نغمه ساز منی
ماه شب سیاه من مخاطب خاص منی
کنار‌من عاشقی کن کنار من جای توئه
آسمونم‌بیاد زمین دل من به نام توئه
من دل خوشیم‌بودنته بمونی برام‌همیشه
بدون تو یچی کمه بی چشای تو نمیشه
قسم‌به من قسم بمون قسم به جون هردومون
عاشقی کن کنار من قشنگه ته قسمون