متن ترانه خبر داری از رسول رضایی متن ترانه خبر داری از رسول رضایی

متن ترانه خبر داری از رسول رضایی

پُره دور من عکستو، عطرتو
حرفتو، خنده‌تو، خاطره هات
بگو بعدِ تو، مثل تو، کی داره حسِتو؟
کی میشه باشه به جات؟
غمِ تو چشماتو، گرمی حرفاتو
شبای دنیاتو، جا گذاشتی!
مگه خبرداری، که چیه تنهایی؟
تو که تو هرحالی، منو داشتی!
یا تو یا خودت، دل من بدپیله‌ست
من وصلم بهت، قصه‌مون پیچیده‌ست
با موی فرت، دله پاگیرم کرد
میشه چشم مگه، رو تو بست
غمِ تو چشماتو، گرمی حرفاتو
شبای دنیاتو، جا گذاشتی!
مگه خبرداری، که چیه تنهایی؟
تو که تو هرحالی، منو داشتی!