متن ترانه آسمان آبی از رستاک متن ترانه آسمان آبی از رستاک

متن ترانه آسمان آبی از رستاک

بعد از او دیگر نمیخواهم آفتاب و آسمان را
بعد از او دیگر نمیخواهم چلچلراغ کهکشان را
من دگر بی او نمیجویم در چمنها لاله ها را
چهره ام دیگر نمیجوید چهره های آشنا را
بعد از او دیگر نمی آید خنده بر روی لبانم
میگریزم از بر یاران تا مگر تنها بمانم
دیگر ای آسمان آبی خسته ام زین جستجوها
یاد من کن هر کجا دیدی آن عروس آرزو را