متن ترانه بی هوا از رایا متن ترانه بی هوا از رایا

متن ترانه بی هوا از رایا

ستاره بارون چشات
ماه پر نوره چشات
حال پریشونه دلم
ازت خونه دلم
بی تو چه بی بال و پرم
پر درد و غمم
با تو دلم میخواد به سیم آخر بزنم
بی هوا بردی کجا این قلب مریض و تنهارو
بی هوا بردی کجا این قلب اسیر غم هارو
بی هوا بردی کجا این قلب مریض و تنهارو
بی هوا بردی کجا این قلب اسیر غم هارو
بی تو پر از ترس شبام
میزنم پرسه شبا
حالم و میفهمی اگه ازم دوری چرا
میزنه آخر به سرم بهت زنگ بزنم
مثل قدیم تا خود صبح باهات حرف بزنم
بی هوا بردی کجا این قلب مریض و تنهارو
بی هوا بردی کجا این قلب اسیر غم هارو
بی هوا بردی کجا این قلب مریض و تنهارو
بی هوا بردی کجا این قلب اسیر غم هارو