متن ترانه دردسر از رضا آرشین متن ترانه دردسر از رضا آرشین

متن ترانه دردسر از رضا آرشین

شدی دردسر برام از اون اولین سلام
یهوئی به بودنت کردم عادت
گیر این دلم شده دو تا چشم خوشگلت
الهی که وا نشه تا قیامت تا قیامت
موهاتو بافتی و دنیام آروم گرفت
تو با من بد قلق چه شدی چفت
واسه خندیدنت دل به دریا زدم میمیرم
یه تار از اون موهات بشه کم
یه تار از موهات بشه کم
صبح تا شب خیره به چشای مشکیت میشم
وقتی غم داری من همون
رفیق صمیمیت میشم.
دربارت هر کی بد بگه براش بد میشه
تو گلی آخه گلی که زده تو دلم ریشه
تو خط قرمز منی تو این جهان
شنیدم یکی گفت چقدر به هم میاین
خجالتی نباش بزار ببینمت
دلم میخواد فقط کنارت بشینم هی میخوام
ببینمت