متن ترانه خیالی نیست از رضا فراز متن ترانه خیالی نیست از رضا فراز

متن ترانه خیالی نیست از رضا فراز

وقتی خدا رو دارم
غم و غصه کیلوچنده
برنده س اون کسی که
تو سختیام بخنده
وقتی خدا رو دارم
عاشق تر از همیشم
با این که گفته بودم
هیچوقت عاشق نمیشم
خیالی نیست میرقصم
با ساز دنیا مستم
همیشه بهت میگفتم
نمک نداره دست
خیالی نیست غمم نیست
غصه و ماتمم نیست
شادم دوروزه دنیا
یه روزشم کمم نیست