متن ترانه دریا از رضا خوشرودی متن ترانه دریا از رضا خوشرودی

متن ترانه دریا از رضا خوشرودی

دریا باز کنارتم ولی تنها
حرفا با تو دارم امشب ای زیبا
دریا اومدم با قلب شکسته
تا صبح سفره ی دل وا کنم خسته
بیا به خاطرات خوش غافل
قدم زنم بی وقفه رو ساحل
چشم بد از دنیای ما دور بود
تموم سِحرای زمین باطل
همه باطل
بیا که با تو درد و دل دارم
نباشی از زمونه بیزارم
نباشی مثل کولی شبگرد
خسته ولی همیشه بیدارم بیدارم
دلم میخواست دنیارو تو چشمای تو ببینم
دلم میخواست تا به ابد کنار تو بشینم
دلم میخواست عقربه رو از ساعتا بگیرم
دلم میخواست همونجا تو آغوش تو بمیرم
دلم میخواست همونجا تو آغوش تو بمیرم