متن ترانه مگه جنگه از رضا صبور متن ترانه مگه جنگه از رضا صبور

متن ترانه مگه جنگه از رضا صبور

مگه داريم تو بخندى دل من غش نره
مگه ميشه پا به پات اين راهو تا تهش نره
آره جاتِ تو قلبم نه كسى غيرِ تو
مگه جنگه كه يه روزى بزنم قيدتو
(هى تو آدمش كن دلو باورش كن
حرف حاليش نميشه ميگه اوّلو آخرش تو
خنده هات تو چشمِ اون چشارو عشقه
تو بگو چيكار كنم تا بيام به چشمت )٢
تا نگام ميكنى هوش از سرِ من ميره
هُرّى ميريزه دلم تا كه ميشى خيره
دستى دستى شدم اينجورى ديوونت من
شايدم خواب ميبينم واقعى نيست حتماً
هى تو آدمش كن دلو باورش كن
حرف حاليش نميشه ميگه اولّو آحرش تو
خنده هات تو چشمِ ، اون چشارو عشقه ، تو بگو چى كار كنم
تا كه بيام به چشمت