متن ترانه عشقت از رضا یارا متن ترانه عشقت از رضا یارا

متن ترانه عشقت از رضا یارا

عشقت منو کورم کرد از آدما دورم کرد
حالا که دل دادیم به هم هر جا میری زود برگرد
یه جوری وابستت شدم که درگیرته روزو شبم
آسمون بیاد زمین از عشقمون نمیگذرم
رو تو حساس دلم دست خودش نیست
طفلکی جز تو براش هیشکی مهم نیست
هیشکسی اندازه من تو رو بلد نیست
رو تو حساس دلم دست خودش نیست
طفلکی جز تو براش هیشکی مهم نیست
هیشکسی اندازه من تو رو بلد نیست
نکنه حتی چشام شبیه تو جایی ببینه
کاش نبینم تو چشای خوشگلت غم بشینه
یه تار مو ازت کم شه بدون دیوونه میشم
هر جا میریم دستمو محکم بگیر درستش اینه
رو تو حساس دلم دست خودش نیست
طفلکی جز تو براش هیشکی مهم نیست
هیشکسی اندازه من تو رو بلد نیست
رو تو حساس دلم دست خودش نیست
طفلکی جز تو براش هیشکی مهم نیست
هیشکسی اندازه من تو رو بلد نیست