متن ترانه تا تو هستی از رضا یزدانی متن ترانه تا تو هستی از رضا یزدانی

متن ترانه تا تو هستی از رضا یزدانی

جنونو سر به راه کن دست بستمو وا کن
منو از من رها کن فقط با یه لبخند
خواب من پر از تبه همه جهانم شبه
زمان نیش عقربه تا ببخشی منو بس کنی رفتنو
شاید که یادت بره دل کندنو
حریص آرامشم می خوام غرق تو باشم
شاید کمی رها شم از این اخبار بد
چه شهر نا رفیقی چه زخمای عمیقی
یه عمره زیر تیغی
داری جون میکنی با خودت دشمنی
ولی تنها راه نجات منی
تا تو هستی ترسی از فردا ندارم
تا تو هستی پا روی ابرا می ذارم
تا تو هستی لحظه هام چه عاشقانه است
تا تو هستی هر کلامی یه ترانه است