متن ترانه نگین قلبم از روزبه متن ترانه نگین قلبم از روزبه

متن ترانه نگین قلبم از روزبه

نگین قلبم باش
نزار دلو تنها
روی همه دردام
میتونی مرحم باش