متن ترانه دریا میخواستی از صادق دهقانی متن ترانه دریا میخواستی از صادق دهقانی

متن ترانه دریا میخواستی از صادق دهقانی

دریا میخواستی
زیباترین ساحلو داشتی
بارونو خواستی
بارونی ترین هوارو داشتی
قلبتو خواستم
دیدم برام جایی نداره
من تورو مخیواستم
دیدم دلت هوامو نداره
دیگه دوستم نداره
اسمونو سنگ میزنم
هی با خودم جنگ میکنم
واسه فراموش کردنت
هر روز دارم سعی میکنم
من با خودم عهد میکنم
جاتو با هیچ کسی پر نکنم
اسمونو سنگ میزنم
هی با خودم جنگ میکنم
واسه فراموش کردنت
هر روز دارم سعی میکنم
من با خودم عهد میکنم
جاتو با هیچ کسی پر نکنم