متن ترانه دخترو 1 از صادق زین متن ترانه دخترو 1 از صادق زین

متن ترانه دخترو 1 از صادق زین

چشمام تو چشهاش افتاد بردم خودمو از یاد
هی نگاه کردم هی شدم بی تاب رفت دلم ای داد
دل اونو میخواد هر چی پیش اومد هر چی باداباد
جون به لبام کرده دلش موی فرش زده اتیشی به قلبم وای از دردم
از چاله به چاه افتادم تا دلم رو بهش دادم
سر اومد صبر قرارم وای از یارم دوسش میدارم
چشمام تو چشاش افتاد بردم خودمو از یاد
هی از ما اسرار و هی از اون انکار روزا شده واسم مثل
باید چیکار کنم از دست این یار از دست این یار
جون به لبام کرده دلش موی فرش زده اتیشی به قلبم وای از دردم
از چاله به چاه افتادم تا دلم رو بهش دادم
سر اومد صبر قرارم وای از یارم دوسش میدارم
چشمام تو چشاش افتاد بردم خودمو از یاد