متن ترانه دنیای وارونه ریمیکس از سعید مدرس متن ترانه دنیای وارونه ریمیکس از سعید مدرس

متن ترانه دنیای وارونه ریمیکس از سعید مدرس

دنیای وارونه
اینو خوب می دونه
منِ دیوونه تو رو دوست دارم
اون همه بدیات
دوباره با صدات
گم میشه
میره زود از یادم
دنیای وارونه
اینو خوب می دونه
منِ دیوونه تو رو دوست دارم
اون همه بدیات
دوباره با صدات
گم میشه
میره زود از یادم
منه دیوونه تو رو دوست دارم
دستام از این که هست
تنهاتر هم میشه
دروغ بگو بازم
دروغ بگو بازم
من باورم میشه
چه بی هوا میره
عطر تو از دستم
اونجا که باید دید
اونجا که باید دید
من چشمامو می بستم
من دیوونه تو رو دوست دارم
دنیای وارونه
اینو خوب می دونه
منِ دیوونه تو رو دوست دارم
اون همه بدیات
دوباره با صدات
گم میشه
میره زود از یادم
دنیای وارونه
اینو خوب می دونه
منِ دیوونه تو رو دوست دارم
اون همه بدیات
دوباره با صدات
گم میشه
میره زود از یادم