متن ترانه تقویم بی بهار از سعید شریعت متن ترانه تقویم بی بهار از سعید شریعت

متن ترانه تقویم بی بهار از سعید شریعت

باران نوازشم کن
دلی شکسته دارم
اسیرِ بن بست شدم
درای بسته دارم
بیاکه احساسِ تو
تمامِ جان من بود
سکوتِ توهمیشه
وردِ زبان من بود
«««بدونِ توگرفته...
غم موبه مویِ من را...
این قلبِ بی قرارِ...
بی ابروی من را...
درونِ سینه بی تو...
دردی نهفته دارم...
بعدِتودرگیرِ این
تقویمِ بی بهارم...»»»
هرقطره ی اشک من
ماننددریاشده
بغضی که دارم امشب
بدون توواشده
بی من کجایی امشب
قلبم چه تنها شده
رفتی و تو ندیدی
عاشق چه رسوا شده