متن ترانه پشیمون از سعید فشکی متن ترانه پشیمون از سعید فشکی

متن ترانه پشیمون از سعید فشکی

من که میدونم پشیمون میشی آخر
من که میدونم یه روز میای دوباره
اما وقتی همه دردامو کشیدم
دیگه برگشتن تو چه فایده داره
یه روز خاکت قدر بارونم
و میدونه و میکنن هلاکت
خاطراتمون یه جا یادت میاد
اونی و غرق کردی که بود فکر نجاتت
این و خوب بدون من میمردم برات و
حسم از عادت نبود
بودی اما فکر من از موندنت راحت نبود